Insiderhandel

Hvad er Insiderhandel

Insiderhandel definition:
En insider er en pesoner, som har oplysninger der kan antages at påvirke kursen på en aktie, og udnytter disse oplysninger før de er offentliggjort til at handel med fordel til sig selv.

Insiderhandel regler

Dansk lov

Lov om kapitalmarkeder 650 af 08/06/2017

Insiderhandel forbuddet i MAR.
Det er ikke tilladt, at udnytte intern viden til handel med aktier jf. MAR art. 14

Forordninger og direktiver

596/2014 Markedsmisbrugsforordningen

2016/1011 Benchmark-forordningen (Artikel 56 ændringer til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19)

2014/57/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug